De Online Verzuimhulp: navigatie door het doolhof van ziekteverzuim
De Online Verzuimgids: navigatie door het doolhof van ziekteverzuim
27 september 2023 
2 min. leestijd

De Online Verzuimgids: navigatie door het doolhof van ziekteverzuim

Ziekteverzuim is een probleem waar geen enkele organisatie aan kan ontsnappen. Van het verstoren van dagelijkse werkzaamheden tot het zorgen voor financiële druk, de impact van verzuim is complex en kostbaar. Het is precies dit probleem dat ons heeft aangezet tot het creëren van 'De Verzuimhulp' - een online, interactieve videotool die ziekteverzuim bij de wortel aanpakt. 

In deze blogpost zullen we de behoefte verkennen die organisaties hebben om proactief om te gaan met verzuim, en hoe de Online Verzuimgids hier een nieuwe oplossing voor biedt.

onlineverzuimtrainingen.nl/verzuim-begrijpen

De onontkoombare realiteit van verzuim

Verzuim is niet zomaar een afwezige werknemer; het is een gecompliceerde kwestie die de hele organisatie beïnvloedt. Van verhoogde werkdruk op andere teamleden en het mogelijke verlies van klanten tot verhoogde kosten voor tijdelijke vervanging. Dan hebben we het nog niet eens over de potentiële boetes en juridische problemen die ontstaan wanneer de verzuimprocedures niet correct worden gevolgd.

De cruciale rol van leidinggevenden

Leidinggevenden zijn vaak het eerste aanspreekpunt wanneer een medewerker ziek is. Ze zijn ook degenen die preventieve maatregelen kunnen nemen om verzuim te voorkomen. Echter, niet elke leidinggevende is uitgerust met de kennis of hulpmiddelen om verzuim effectief te beheren. Het gebrek aan adequate training en middelen kan leiden tot een slechte afhandeling, wat resulteert in langdurig verzuim, een negatieve werksfeer en oplopende kosten.

Online Verzuimgids

Om deze uitdagingen aan te pakken, hebben we samen met Mercer Nederland 'De Online Verzuimgids' ontwikkeld. Deze interactieve videotool maakt het mogelijk voor leidinggevenden én medewerkers om zichzelf te trainen op het gebied van verzuimmanagement, op elk moment en vanaf elke locatie. In de videotool wordt je welkom geheten door een geduldige presentator die jou op je wenken bedient. Wil je iets weten over het arbeidsdeskundig onderzoek? Of Spoor 2? Prima, dan klik je dat aan en de presentator/trainer vertelt je wat je erover moet weten. Wil je verdiepende informatie, dan is dat direct aanklikbaar en kun je het op je gemak doornemen. Door de persoonlijke, menselijke benadering blijf je als kijker langer bij de les. Er wordt niet opgedreund wat je allemaal wel en niet moet doen of weten. Je hebt het gevoel dat jij centraal staat en dat maakt het geheel tot een prettige ervaring.

Waarom een Online Verzuimgids?

  • 24/7 toegankelijk: door de online aard van de tool kunnen gebruikers de modules doorlopen wanneer het hen uitkomt, zonder gebonden te zijn aan kantooruren of fysieke locaties.
  • Interactiviteit en betrokkenheid: de tool gebruikt interactieve scenario's, inclusief ondersteunende sfeerbeelden die herkenbare situaties uitbeelden. zodat de gebruiker actief betrokken wordt bij het leerproces.
  • Direct toepasbaar: de Verzuimhulp biedt niet alleen theoretische kennis maar ook praktische voorbeelden en sjablonen die direct in de praktijk kunnen worden gebruikt.
  • Kostenefficiënt: de online tool vervangt of vermindert de behoefte aan in-person trainingssessies, waardoor je zowel tijd als geld bespaart.
  • Up-to-date en compliant: de tool wordt voortdurend bijgewerkt om de meest recente wettelijke richtlijnen op te nemen, zodat je altijd 'bij' bent.

De complexiteit van ziekteverzuim vereist een aanpak die zowel educatief als praktisch moet zijn. De Online Verzuimgids vult deze lacune op efficiënte en effectieve wijze, via een enkele, gebruiksvriendelijke tool die zowel leidinggevenden als medewerkers ondersteunt.

Onderwerpen:

** HOE BLIJF JE INZETBAAR? 

-Signalen herkennen

-De balans herstellen

-Mentaal

-Fysiek

-Sociaal

-Financieel

-Ken de medewerker

-In gesprek


**ZIEK EN HERSTELD MELDEN 

-Ziekmelding

-Frequent verzuim

-Hersteld melden


**WET VERBETERING POORTWACHTER 

*Eerste ziektejaar

-Eerste zes weken

-Wat als je langer ziek bent?

-Probleemanalyse

-Plan van Aanpak

-Arbeidsdeskundig onderzoek

-Eerstejaarsevaluatie


*Tweede ziektejaar 

-Spoor 2

-WIA-aanvraag

-Vervroegde WIA-aanvraag

-Beoordeling re-integratie-inspanningen


*WIA-beschikking 

-Richtlijnen re-integratie na het tweede ziektejaar

-Gevolgen voor de arbeidsovereenkomst na het tweede ziektejaar

-Wijziging situatie na de UWV-beoordeling

-Hernieuwde uitval


**WIE DOET WAT BIJ VERZUIM? 

-Jouw rol (als zieke medewerker)

-Rol van leidinggevende

-Voorbereiden gesprek met LG

-Rol bedrijfsarts

-Voorbereiden gesprek met de bedrijfsarts

-Terugkoppeling van de bedrijfsarts

 -Rol casemanager

 -Rol interne adviseur

-Rol UWV


**OVERIGE ONDERWERPEN 

-Aangepast werk

-Ziek en vakantie

-Deskundigenoordeel UWV

-Second Opinion andere bedrijfsarts

-Sancties: loon opschorten of stopzetten

-Ziek uit dienst

-Privacy


**KENNISTOETS


En dat alles achter één overzichtelijke toegangslink!

Meer weten? Ga naar https://onlineverzuimtrainingen.nl/verzuim-begrijpen/ voor een gratis proef.

Reactie plaatsen