Online Verzuimtrainingen

Disclaimer

In deze disclaimer wordt verstaan onder:


  • de eigenaar: de eigenaar van de website OnlineVerzuimtrainingen.nl, te weten Studio Interactive;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  • u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
  • de content: alle in dit webdomein aanwezige inhoud.


Het onderstaande is van toepassing op alle pagina's van dit webdomein waar de pagina waar u thans naar kijkt onderdeel van uitmaakt. Door een of meerdere van de pagina's te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.


De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele eigendomsrechten.


Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk of per email aan ons te worden verzocht. Dit kan eenvoudig via het contactformulier op deze site.


Beschikbaarheid

De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Studio Interactive of bij derden die met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Studio Interactive. Nadrukkelijk wordt vermeld dat de eigendomsrechten van de interactieve videotools bij Studio Interactive liggen.


Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik, is het niet toegestaan om de inhoud van de website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Studio Interactive, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken.


Voor wat betreft auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten die betrekking hebben op door Studio Interactive uitgevoerde producties of ontwikkelde concepten en formats, verwijzen we naar de algemene voorwaarden.