Slechte verzuimgesprekken komen regelmatig voor.
Wat er mis kan gaan tijdens een verzuimgesprek: veelvoorkomende valkuilen en hoe deze te vermijden.
25 april 2023 
1 min. leestijd

Wat er mis kan gaan tijdens een verzuimgesprek: veelvoorkomende valkuilen en hoe deze te vermijden.

Slechte verzuimgesprekken. Helaas komen ze nog steeds (zeer) regelmatig voor. Vooral in tijden van onzekerheid en hoge werkdruk is er veel uitval, maar heeft de leidinggevende het óók drukker. De druk op de leidinggevende neemt toe als er minder mensen beschikbaar zijn en de productiviteit en de doelen van de afdeling onder druk staan. 

Hoe dan ook, het verzuimgesprek mag daaronder niet leiden. Een goed gesprek haalt de zieke medewerker eerder terug op het werk. Slechte verzuimgesprekken zijn funest voor de organisatie. Maar wat is een slecht verzuimgesprek? Enkele voorbeelden:

  1. Het negeren van de werknemer. Als een werkgever de werknemer negeert tijdens het verzuimgesprek (of in de tijden buiten het gesprek om), zal de werknemer niet het gevoel hebben dat er naar hem/haar geluisterd wordt en kan dit leiden tot frustratie en ontevredenheid, en langdurig ziekteverzuim.
  2. Beschuldigend gedrag. Als de werkgever de werknemer beschuldigt van het verzuim, kan dit de werknemer defensief maken en kan het gesprek een onprettige sfeer krijgen. Als de arbeidsrelatie onder druk komt te staan, wordt de kans op spoedige terugkeer minder.
  3. Onvoldoende tot beroerde voorbereiding. Als de werkgever niet goed voorbereid is op het gesprek en niet op de hoogte is van de achtergrond van het verzuim, wordt het een slecht gesprek en kan de werknemer het gevoel krijgen dat hij/zij niet serieus wordt genomen.
  4. Een gebrek aan empathie. Als de werkgever niet empathisch is en niet begripvol is ten opzichte van de situatie van de werknemer, kan dit de werknemer het gevoel geven dat hij/zij niet gesteund wordt.
  5. Het ontbreken van duidelijke afspraken. Als er geen duidelijke afspraken worden gemaakt over de terugkeer naar werk en de ondersteuning die de werknemer nodig heeft, kan dit leiden tot misverstanden en onzekerheid bij de werknemer.
  6. Het negeren van niet-medische problemen. Een groot deel van het ziekteverzuim heeft een niet-medische oorzaak. Als de werkgever de problemen zoals onzekerheid over baanbehoud, financiële zorgen of problemen in de thuissituatie negeert, kan dit leiden tot een verergering van de situatie en kan de werknemer zich niet serieus genomen voelen.
  7. Het niet respecteren van privacy. Als de werkgever ongepaste vragen stelt of simpelweg vragen die hij of zij volgens de AVG niet mag stellen, kan dit de privacy van de werknemer en het onderling vertrouwen schenden.

Het is belangrijk dat je als werkgever zich bewust bent van deze fouten en deze probeert te vermijden. Overigens zijn er richtlijnen voor een goed verzuimgesprek, een van die dingen is het houden van balans tussen enerzijds de medewerker snel terug aan het werk krijgen en anderzijds de mens achter de werknemer in de gaten houden. Ga niet te langzaam, maar ook niet te snel. Hoe je leidinggevenden zich deze balans eigen maken, leren ze in de training Meester in het Verzuimgesprek. Nog niet gezien? Vraag een gratis proefversie aan!

Reactie plaatsen