De 10 meest basale vragen en antwoorden over de Wet Verbetering Poortwachter.
De 10 meest gestelde vragen over de Wet Verbetering Poortwachter
23 maart 2023 
1 min. leestijd

De 10 meest gestelde vragen over de Wet Verbetering Poortwachter

1. Wat is het doel van de Wet Verbetering Poortwachter?

Het doel van de Wet Verbetering Poortwachter is om ervoor te zorgen dat werkgevers en werknemers samenwerken om langdurig ziekteverzuim te voorkomen en te verminderen.

2. Wat is het verschil tussen de eerste en de tweede ziektejaar?

Tijdens het eerste ziektejaar ontvangt de werknemer loon van de werkgever en moet de werkgever zich richten op de re-integratie van de werknemer. Tijdens het tweede ziektejaar ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV en is de werkgever verantwoordelijk voor het creëren van passend werk.

3. Wat is het doel van het re-integratieverslag?

Het re-integratieverslag is bedoeld om de voortgang van de re-integratie te documenteren en de werkgever en werknemer te informeren over de stand van zaken.

4. Welke sancties kan het UWV opleggen aan werkgevers die niet voldoen aan de Wet Verbetering Poortwachter?

Het UWV kan een loonsanctie opleggen of de werkgever verplichten het loon langer door te betalen.

5. Wat is passende arbeid volgens de Wet Verbetering Poortwachter?

Passende arbeid is werk dat aansluit bij de mogelijkheden en beperkingen van de zieke werknemer en waarbij rekening wordt gehouden met zijn of haar opleiding, ervaring en arbeidsverleden. Er wordt nadrukkelijk gekeken naar wat een zieke werknemer nog wél kan doen.

6. Wat is het verschil tussen de WIA en de Ziektewet?

De Ziektewet is bedoeld voor werknemers die ziek zijn tijdens hun dienstverband en de WIA is bedoeld voor werknemers die na twee jaar ziekte nog steeds arbeidsongeschikt zijn. De Ziektewet wordt uitgevoerd door de werkgever en de WIA door het UWV.

7. Wat is de maximale duur van het loon dat de werkgever moet doorbetalen tijdens ziekte volgens de Wet Verbetering Poortwachter?

De werkgever moet tijdens ziekte het loon van de werknemer maximaal twee jaar doorbetalen.

8. Wat is het doel van de probleemanalyse?

De probleemanalyse heeft als doel om de oorzaak van de ziekte van de werknemer te achterhalen en te bepalen wat er nodig is voor de re-integratie.

9. Wat zijn de gevolgen voor de werknemer als deze niet meewerkt aan de re-integratie?

Als de werknemer niet meewerkt aan de re-integratie, kan dit gevolgen hebben voor het recht op loondoorbetaling en kan het UWV besluiten om de uitkering te verlagen of stop te zetten.

10. Wat is het verschil tussen het eerste en het tweede spoor bij re-integratie?

Bij het eerste spoor wordt er gezocht naar passend werk binnen de organisatie van de werkgever. Bij het tweede spoor wordt er gezocht naar passend werk buiten de organisatie van de werkgever, bijvoorbeeld bij een andere werkgever.

Meer weten? Check de interactieve Poortwachter Verhelderaar!


Reactie plaatsen