Zo leg je een zieke medewerker de Wet Verbetering Poortwachter uit!
Tips om een zieke medewerker de Wet Verbetering Poortwachter uit te leggen
16 maart 2023 
1 min. leestijd

Tips om een zieke medewerker de Wet Verbetering Poortwachter uit te leggen

De Wet Verbetering Poortwachter (WVP) is van kracht is sinds 2002 en heeft tot doel om langdurig ziekteverzuim van werknemers te voorkomen en te verminderen. Het is belangrijk dat werkgevers en werknemers op de hoogte zijn van de WVP en zich aan de wetgeving houden om de rechten en plichten van beide partijen te waarborgen. Echter, de wet is niet voor iedereen even helder. Zeker voor verzuimende medewerkers is de informatie vaak saai en droog. Enkele tips:

  1. Begin met het waarom van Poortwachter uit te leggen: het voorkomen en verminderen van langdurig ziekteverzuim. En om zo snel mogelijk weer mee te kunnen doen!
  2. Leg uit dat de WvP zowel voor de werkgever als de werknemer verplichtingen met zich meebrengt. Als werkgever ben je verplicht om de werknemer te ondersteunen bij zijn of haar re-integratie en de werknemer is verplicht om actief mee te werken aan zijn of haar herstel en re-integratie.
  3. Vertel dat het re-integratietraject in verschillende fasen is opgedeeld en dat zowel de werkgever als de werknemer hierin taken hebben. De eerste fase is gericht op het stellen van een diagnose en het maken van een Plan van Aanpak. Daarna volgen de uitvoeringsfase en de evaluatiefase.
  4. Leg uit dat het belangrijk is om regelmatig contact te hebben met de bedrijfsarts en de arbodienst om het verloop van de re-integratie te bespreken en eventueel bij te sturen.
  5. Benadruk dat het niet naleven van de verplichtingen uit Poortwachter kan leiden tot sancties, zoals een loonsanctie of zelfs een boete.
  6. Ook kun je de zieke medewerker wijzen op de beschikbare informatie en ondersteuning, zoals de brochure 'Werkwijzer Poortwachter' van het UWV en de mogelijkheid om een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV.
  7.  Tot slot willen we je wijzen op de Video Uitlegtool die specifiek voor organisaties is ontwikkeld om hun zieke medewerkers op een leukere én leerzame manier te informeren. Deze video is beschikbaar in een generieke versie en kan per organisatie op maat gemaakt worden. Wil je weten hoe het eruit ziet, bekijk dan deze preview of vraag een proefversie aan.
Reactie plaatsen