Goed gesprek over Hybride Samenwerken in je organisatie?
Hybride Werken: Zo creëer je een cultuur van open communicatie en samenwerking.
16 maart 2023 
1 min. leestijd

Hybride Werken: Zo creëer je een cultuur van open communicatie en samenwerking.

Hybride (samen)werken kan een grote verandering betekenen voor afdelingen en teams binnen organisaties. Alleen het vaststellen van roosters en het afstellen van de thuiswerkplek is niet genoeg. Ga op een gestructureerde manier te werk om met elkaar het gesprek aan te gaan. Hieronder staat een aantal stappen die je kunt volgen om als team in een bedrijf het gesprek over hybride werken aan te gaan:

  1. Maak een inventarisatie: Begin met het in kaart brengen van de huidige situatie. Welke werkvormen en -patronen zijn er nu binnen het team? Wie werkt waar en wanneer? Wat zijn de ervaringen van de teamleden met werken op afstand?
  2. Formuleer gezamenlijke doelen: Formuleer als team gezamenlijke doelen voor hybride werken. Wat willen jullie bereiken met deze nieuwe werkvorm? Waarom is hybride werken voor jullie belangrijk? Maak deze doelen zo concreet mogelijk.
  3. Bespreek randvoorwaarden: Om hybride werken goed te laten verlopen, zijn er randvoorwaarden nodig. Denk hierbij aan technologische middelen, afspraken over bereikbaarheid, werktijden en -locaties, onderlinge communicatie en samenwerking. Bespreek deze randvoorwaarden en maak hier afspraken over.
  4. Creëer draagvlak: Zorg dat er draagvlak is binnen het team voor hybride werken. Bespreek de voordelen en de mogelijke nadelen. Leg uit wat er van iedereen wordt verwacht en vraag om input van de teamleden.
  5. Hou rekening met ieders persoonlijke werkvoorkeursstijl. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat iedereen van nature een voorkeur heeft als het gaat om werken thuis en op kantoor. Hier wordt vaak aan voorbij gegaan. En dat is jammer, want als je weet wat je eigen stijl en die van de ander is, dan ontstaat er onderling minder spanning en zal je teamproductiviteit omhoog gaan. 

Door deze stappen te volgen, kun je als team het gesprek over hybride werken op een gestructureerde manier aangaan en ervoor zorgen dat psychosociale arbeidsbelasting onder controle blijft. Mocht je hulp willen hebben, kijk dan eens naar onze Hybride Samenwerken Gespreksstarter. 

Deze is online te doen, maar ook blended, met persoonlijke begeleiding van een psycholoog van Vitalmindz.

 

Reactie plaatsen