Realistische scenarios voor beter leren: SBL als interactieve leermethode
Realistische scenario's voor beter leren: Scenario Based Learning als interactieve leermethode
14 april 2023 
2 min. leestijd

Realistische scenario's voor beter leren: Scenario Based Learning als interactieve leermethode

Scenario Based Learning is een innovatieve en interactieve leermethode die gebruikmaakt van realistische situaties en scenario's om de leerervaring te verbeteren, met actieve deelnemers als gevolg. In deze blog gaan we dieper in op de voordelen van SBL en hoe het voor Learning & Development super krachtig wordt in combinatie met interactieve videotechniek.

Scenario Based Learning (SBL) is een leermethode die gebruikmaakt van realistische situaties en scenario's om de leerervaring te verbeteren. Het is een vorm van actief leren waarbij deelnemers aan de training zelf keuzes maken en besluiten nemen. SBL gaat uit van de gedachte dat leren het beste gaat door actief te handelen en te ervaren (feedbacks ontvangen en effecten van je keuzes te zien).

SBL kan gebruik maken van casestudy's, simulaties, games en andere interactieve technieken om deelnemers te helpen zich in te leven in de situatie en om hen te laten experimenteren met verschillende oplossingen en strategieën. Zo kruip je in onze training ‘Meester in het Verzuimgesprek’ in de huid van een leidinggevende die te maken krijgt met verschillende ziekmeldingen en vervolggesprekken met verzuimende medewerkers. Door telkens keuzes te moeten maken in hoe jij zou reageren, wat jij zou doen, leer je wat je in dit soort gesprekken goed en fout doet.

Scenario Based Learning biedt verschillende voordelen voor organisaties. Ten eerste zal het leiden tot een beter ‘beklijven’ van de stof en het geleerde in de praktijk brengen. Doordat deelnemers actief betrokken zijn bij het leerproces, ontwikkelen ze een beter begrip en een grotere betrokkenheid bij de lesstof. 

Een ander voordeel van SBL is de herkenbaarheid. Vooral met interactieve video is dit een voordeel. In de videotools die wij ontwikkelen maken we gebruik van herkenbare levensechte situaties. Met echte acteurs in echte werkomgevingen (geen graphics of avatars). Je hebt dan al snel het gevoel dat het over jou gaat. Door telkens realistische situaties te laten zien waarin deelnemers kunnen experimenteren met verschillende keuzes en oplossingen, wordt de leerervaring veel aantrekkelijker: uitdagender en leuker. 

Bovendien kan SBL worden aangepast aan de behoeften en doelen van de organisatie, zelfs - zoals het geval bij interactievideo - aan de persoon zelf. Hierdoor wordt het een flexibele en op maat gemaakte oplossing. Vanwege het online karakter waarbij de trainer (host) in de video zit - en niet live aanwezig hoeft te zijn - is deze techniek ook nog eens schaalbaar en kostenefficiënt. Het is niet heel ingewikkeld om daar een goede business case op te schrijven.

Veelvuldig maken we gebruik van data. Het gebruik van een interactieve educatie- of uitlegvideo kan nauwgezet geregistreerd worden. Een realtime overzicht van het gebruik van de video wordt gepresenteerd in een dashboard met overzichtelijke rapportages. Staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, KPI's en de mogelijkheid om daarop door te klikken, maken SBL in combinatie met interactievideo tot een dynamisch instrument. Meer dan alleen 'een leuk filmpje'.

Meer weten over SBL in relatie tot Learning & Development? Check www.onlineverzuimtrainingen.nl of kijk bij www.studiointeractive.nl.

Reactie plaatsen