9 effectieve manieren om ziekteverzuim te verminderen door het trainen van medewerkers
9 effectieve manieren om ziekteverzuim te verminderen door het trainen van medewerkers.
05 april 2023 
1 min. leestijd

9 effectieve manieren om ziekteverzuim te verminderen door het trainen van medewerkers.

Er zijn verschillende manieren om op een relatief goedkope manier medewerkers te trainen om ziekteverzuim te verlagen. Hieronder vind je een aantal suggesties:

1. Voorlichting over gezondheid en welzijn op het werk. Het verspreiden van informatie over gezondheid en welzijn op het werk maakt medewerkers bewust van de impact van hun gewoontegedrag op werk en gezondheid. Dit kan bijvoorbeeld door middel van posters, nieuwsbrieven, presentaties, workshops en modernere manieren als (interactieve) online trainingen.

2. Organiseer een workshop over stressmanagement. Werkgerelateerde stress is een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. Door werknemers te leren hoe ze met werkdruk kunnen omgaan (tip: JDR-model), kun je ziekteverzuim verminderen.

3. Bevorder een gezonde levensstijl. Een gezonde levensstijl kan bijdragen aan de vitaliteit en het voorkomen van ziekteverzuim. Stimuleer medewerkers bijvoorbeeld om meer te bewegen door het organiseren van een sportdag, het aanbieden van een fietsplan, of het verstrekken van een vergoeding voor sportabonnementen.

4. Train leidinggevenden om signalen van overbelasting te herkennen. Leidinggevenden spelen een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekteverzuim. Door leidinggevenden te trainen om signalen van overbelasting bij medewerkers te herkennen, kunnen zij tijdig ingrijpen en ziekteverzuim voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanbieden van een training of workshop voor leidinggevenden.

5. Geef medewerkers de mogelijkheid om flexibel te werken. Flexibel werken kan bijdragen aan het verminderen van werkgerelateerde stress en het voorkomen van ziekteverzuim. Door medewerkers de mogelijkheid te geven om thuis te werken, flexibele werktijden te hanteren of deeltijd te werken, kunnen zij hun werk beter afstemmen op hun persoonlijke omstandigheden en zo stress verminderen. Let daarbij wel op dat er verschillen zijn in voorkeursstijlen!

6. Creëer een positieve werkomgeving. Een positieve werkomgeving kan bijdragen aan een gezonde en productieve werkcultuur en ziekteverzuim verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door aandacht te besteden aan communicatie, feedback en waardering van medewerkers.

7. Biedt persoonlijke ontwikkeling aan. Medewerkers die zich kunnen ontwikkelen in hun werk, voelen zich betrokken en gemotiveerd. Door persoonlijke ontwikkeling aan te bieden (trainingen, workshops of coaching), kun je medewerkers stimuleren om hun vaardigheden te verbeteren en zo bijdragen aan hun welzijn en productiviteit.

8. Betrek medewerkers bij het beleid. Door medewerkers te betrekken bij het ontwikkelen van het gezondheids- en welzijnsbeleid kunnen zij meer betrokken raken en zich meer verantwoordelijk voelen voor hun eigen gezondheid en welzijn. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van brainstormsessies, enquêtes of focusgroepen waarin medewerkers kunnen aangeven wat zij belangrijk vinden.

9. Verstrek voldoende informatie over arbeidsomstandigheden. Medewerkers moeten voldoende geïnformeerd worden over de risico's van hun werk en de maatregelen die genomen worden om deze risico's te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door het organiseren van een informatiesessie, het aanbieden van een cursus of het verstrekken van een informatiepakket over arbeidsomstandigheden en veiligheid op de werkvloer. Hierdoor kunnen medewerkers bewuster en veiliger werken en ziekteverzuim verminderen.

Reactie plaatsen